CU Music spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. CU Music behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt CU Music geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan CU Music geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie. CU Music garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. CU Music aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De gegevens die gepubliceerd staan op de site van CU Music, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van CU Music verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Paginabezoek

Cookie info: Op onze website word geen surf gedrag bijgehouden m.b.v. zogenaamde cookies. Er zullen dan ook geen persoonlijke gegevens verzameld worden. Wel maken wij gebruik van Google-Analytics, hier worden alleen maar de aantal bezoekers en hits bijgehouden. Google-Analytics maakt gebruik van _umt a/b/c/z cookies deze zijn niet schadelijk en zijn alleen om hits te registreren. De wetgeving in Nederland verplicht ons echter u op de hoogte te stellen wat wij met de verzamelde gegevens doen.

Google Analytics tracking: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze pagina gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de pagina te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en kunnen alleen door de webmaster van de CU Music worden benaderd. U kunt hiervan altijd een kopie van opvragen bij ons. Vul hiervoor het contact formulier in.

Contact formulier

Hier word gevraagd uw gegevens in te vullen, CU Music doet er alles aan om deze gegevens zo veilig mogelijk via het internet te versturen.

Doch is het invullen van het formulier op eigen risico, CU Music kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer uw gegevens op welke manier dan ook vrij op het internet komen. U vult uiteindelijk vrijwillig het formulier in, wij verplichten u tot niets. Bij het versturen van uw gegevens zal op de achtergrond tevens uw IP adres mee gestuurd worden. Dit doen wij om eventuele SPAM en MAILWARE te voorkomen, voor uw en onze veiligheid. De ingevulde gegevens zullen bewaard blijven in een database. De gegevens zullen alleen gebruikt worden ter communicatie naar u toe en zullen nimmer aan derde verkocht of gegeven worden.